INLOGGEN
Registreer

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is in eigendom en beheer van Wel Jong Niet Hetero vzw, met maatschappelijke zetel Kammerstraat 22, 9000 Gent. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website kan je terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@weljongniethetero.be

 

De volgende gebruiksvoorwaarden bepalen elementaire interactie binnen het netwerk van Min19.be. Door je te registreren op Min19.be verklaar je je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Wel Jong Niet Hetero vzw kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment aanpassen. In dat geval zal ze de gebruikers hiervan op de hoogte brengen. 

Wees je ervan bewust dat niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden kan leiden tot een tijdelijke of permanente beëindiging van je account.

Ondanks onze inspanningen de gebruiksvoorwaarden zo gedetailleerd mogelijk te formuleren, zijn er altijd situaties die voor interpretatie vatbaar zijn. Daarom behoudt het team van Min19 zich het recht voor als enige een definitieve uitspraak te doen in de interpretatie en toepassing van de gebruiksvoorwaarden op specifieke omstandigheden en situaties.

 

Gebruiksvoorwaarden

 

 1. Min19.be is onderdeel van Wel Jong Niet Hetero vzw (hierna ‘WJNH’ genoemd) WJNH onderhoudt de website Min19.be met als doelgroep holebi- en transgenderjongeren tussen de 12 en 19 jaar. Min19.be wordt geleid door beheerders en moderatoren (hierna ‘het team van Min19.be’ genoemd)

 2. Het Belgisch recht is van toepassing op Min19.be. (http://just.fgov.be)

 3. Tijdens het gebruik van min19.be moet je de rechten van anderen respecteren. Het is niet geoorloofd te pesten, bedreigen en/of leden in verlegenheid te brengen, beangstigen of ongewenste aandacht te geven. Dit omvat het plaatsen van beledigend en/of aanstootgevend materiaal, herhaaldelijk ongewenste berichten verzenden en het aanvallen van een lid op basis van ras, gender, seksuele geaardheid, godsdienst etc. Haatdragende uitlatingen worden niet getolereerd.

 4. Je mag geen materiaal plaatsen, verzenden of ernaar verwijzen dat gewelddadig, seksueel expliciet, beledigend, lasterlijk, obsceen, haatdragend en/of racistisch is of inbreuk maakt op de persoonlijke privacy.

 5. De oprechtheid achter een account moet blijken uit de posts die eruit voortvloeien. Het is niet toegestaan om bewust een fictief personage te creëren of je voor te doen als een andere persoon.

 6. Het is verboden valse informatie op te geven of informatie opzettelijk te verbergen tijdens de registratieprocedure van je Min19.be account.

 7. Het is verboden het netwerk van Min19.be te onderscheppen, te hacken of inlogcodes of verzendingen te ontcijferen.

 8. Het is verboden inhoud van een privégesprek te openbaren binnen de website van Min19.be zonder nadrukkelijke toestemming van de betreffende tegenpartij.

 9. Het is verboden elke vorm van inhoud, zoals profielinformatie, contactgegevens, inhoud van een privégesprek, forumpost, … te distribueren buiten de website van Min19.be, op iedere wijze.

 10. Het is verboden bestanden (proberen) te uploaden die virussen of schadelijke software bevatten.

 11. Je dient de aanwijzingen van het team van min19.be te volgen tijdens het gebruik van min19.be.

 12. Het niet-naleven van bovenstaande gebruiksvoorwaarden zal worden gesanctioneerd met een tijdelijke of permanente schorsing van het netwerk.

 13. Het delen van (contact)informatie gebeurt op eigen risico.